ALLBÄCKS LINOLJEFÄRG -som linoljefärgen var förr

Linoljefärg har använts i flera hundra år. Många av dessa gamla hus finns fortfarande kvar än idag tack vare linoljefärgens skyddande och vårdande egenskaper. Det är med andra ord en väldigt väl beprövad färgtyp som visat sig fungera otroligt bra över tid.

På 1700- och 1800-talet visste man i Europa hur man skulle framställa färgen för att den skulle få alla de egenskaper man ville åt vad gällde torktid, lagring, underhåll, skönhet, ekonomi med mera. Men kunskapen föll i glömska och idag har linoljefärg blivit ett samlingsnamn för en mängd olika produkter med linolja som bindemedel -men med helt olika innehåll och egenskaper. Många av dagens linoljefärger kräver giftiga lösningsmedel och klassas som miljö- och hälsofarliga.

Hans och Sonja Allbäck sökte i gamla skrifter hur man framställde färgen förr. Hittade svaret och översatte det till storskalig tillverkning. Kraven var höga. Den skulle vara giftfri för människor och miljö. Enkel att måla med. Ge ett vackert resultat. Hålla länge och vara enkel att underhålla. Och ge en god ekonomi. Man testade och testade. Utvärderade och dokumenterade. Och lyckades! Allbäcks Linoljefärg var född!

VARFÖR LINOLJEFÄRG FRÅN ALLBÄCKS?
Allbäcks linoljefärg har högsta miljömärkningen i Byggvarubedömningen och i Sunda Hus. Den innehåller inga farliga kemikalier eller lösningsmedel som tyvärr är vanligt förekommande i annan linoljefärg och i moderna plastfärger.

Linoljefärg skyddar träet från väder och vind. Färgtypen är väl beprövad och har bevisligen fungerat i flera hundra år. Allbäcks linoljefärg är väl dokumenterad i egna projekt sedan 1982.

De naturliga pigmenten i färgen ger vackra dova kulörer som slits vackert med patina.

Enkel att använda
En del tillverkare har en speciell grundfärg och en annan burk för slutstrykning. En tredje burk när du ska måla utomhus o.s.v. Med Allbäcks linoljefärg använder du samma burk oavsett om du ska måla inne, ute, på trä eller metall och i alla strykningar. Enkelt och kostnadseffektivt.

Högsta kvalitet
Allbäcks använder bara svenskodlad linolja av högsta kvalitet i sin tillverkning. Linoljan oxideras och renas från protein och andra föroreningar för bästa egenskaper hos färgen.