BYGGNADSVÅRD -att skapa ett hem och vårda ett hus

Ett hem betyder så mycket. En egen plats på jorden att utveckla, bruka och skapa sitt eget paradis på. En plats för livet.

​Men, ett gammalt hus äger man inte. Det har stått där betydligt längre än de flesta av oss ens levt och kommer antagligen överleva oss också. Den tanken ger perspektiv och ödmjukhet inför husägandet. 

Ett äldre hus brukar och vårdar man under en tid för att sedan lämna över det i någon annans händer. Kommande generationer. Barn och barnbarn. Det gör att vi ska tänka långsiktigt i val av material och lösningar.

​Men vi behöver inte bli FÖR försiktiga för den delen. Hus mår bäst när de används och måste kunna ändras med våra vanor och behov. De ska fyllas av liv, skratt och värme! Då kan vi skapa ett hem att trivas i och vårda ett hus som mår bra.

VÅRDA DITT HUS PÅ RÄTT SÄTT -BEHÅLL OCH UTVECKLA HUSETS VÄRDE

Ett väl omhändertaget gammalt hus med många originaldetaljer ger höga priser vid försäljning. Att vårda sitt hus med rätt material är alltså en god idé även ekonomiskt. På samma sätt böra man passa sig för att renovera sönder ett hus. Om man behöver göra en tillbyggnad eller renovering är det viktigt att den görs i en stil och med material som passar huset, annars kan stora värden gå förlorade.