SUNDA SMARTA HUS

Förr byggde man hus enligt principen man tager vad man haver. Man använde de naturmaterial som fanns nära till hands. Transporter var krångligt och dyrt. I vår region fanns det gott om skog, lin gick bra att odla, stadiga bergarter gav bra grundstenar, lera, halm och sand fanns lätt tillgängligt. I Danmark var det vanligt att isolera husgrunder med snäckskal och i Skåne och på Gotland byggde man gärna hela hus i sten. Materialen och förutsättningarna på platsen med mycket vind från havet eller tunga snölaster gav till stor del utformningen av husen.

En av anledningarna till att många av dessa hus fortfarande står kvar är just att de är byggda i naturmaterial. Material som åldras vackert och går att renovera. Och tiden har visat att det fungerar. Så varför göra annorlunda nu?

Var då allt bättre förr? Gör vi inga framsteg alls? Jodå, visst gör vi det! Blyvitt pigment i linoljefärg är ett sådant exempel som man upptäckte att det inte var så lyckat. Det var till och med direkt giftigt. Så det är nu ersatt med andra pigment. Dessutom lever vi annorlunda idag än vad man gjorde i slutet av 1800-talet. Vi duschar till exempel betydligt mer vilket ställer andra krav på våra hus. Men många grundprinciper är desamma och att lära av historien och se vad som bevisligen har fungerat är väldigt bra.

GIFTFRITT BYGGANDE
Skrämmande många moderna byggmaterial innehåller skadliga ämnen som är farliga att arbeta med och som också fortsätter att avge giftiga ämnen till inomhusluften som vi sen andas in. Det gäller allt från spånskivor, lim, isolering och plastgolv till vanlig väggfärg.

SMARTA HEM PÅ RIKTIGT
Många lösningar i äldre hus finns där av en praktisk anledning. Det är lätt att tro att de vackra profilerna på spröjsen bara fanns av en estetisk anledning men de hade också till uppgift att reflektera in ljuset i rummet. Man klädde väggarna i grövre utrymmen som farstu, kök och trapphus med träpanel och målade med linoljefärg för att det tålde slitage bra. Likaså placerade man ett rejält skafferi mot yttervägg på nord- eller nordostsidan av huset för att det skulle hålla sig svalt av sig självt. Murstocken placerades istället centralt i huset för att sprida värmen bra i hela huset. 

Dessa lösningar och många andra är fortfarande smarta och även ekonomiska. Ett rejält skafferi eller serveringskåp kan ersätta många dyra köksskåp vid en renovering eller nybyggnation.