OM BALSAMTERPENTIN

Det är lätt att tro att balsamterpentin är ganska snällt. Som balsam för själen heter det ju. Och balsam har man ju i håret? Inget kan vara mer vilseledande! Ordet balsam betyder i det här fallet bara att terpentinen utvunnits ur växter. I det här fallet tall och andra barrträd. Men det är precis lika giftigt. Ibland dyker även citrusterpentin eller lågaromatisk terpentin upp med argumentet att de luktar godare eller inte lika starkt. Problemet är att det är inte lukten som är farlig med terpentin utan vad den gör med kroppen.

Terpentin dunstar lätt och är farlig både att andas in och att få på huden. Huden är inte tät utan terpentinet tränger igenom ögonblickligen och sprids i kroppen med blodet. Väl inne i kroppen ger terpentinet lungskador, nervskador, illamående, yrsel, huvudvärk, skador på hjärnan och så vidare. Ju högre koncentration och längre tid man utsätts desto större skada.

Terpentin är dödligt för vattenlevande organismer och får inte spolas ut i avloppet. Det är dessutom brandfarligt och har en flampunkt på +35 grader. Självantändningsrisken i trasor och trassel ökar om linoljan är spädd med terpentin.

Men linoljefärg måste ju spädas med terpentin för att tränga in ordentligt i träet och torka bra?
Det beror vilken tillverkares färg vi pratar om. Linoljefärg kan vara väldigt många olika saker. Beroende på hur linoljan behandlats får den helt olika egenskaper. En del tillverkares färg behöver tyvärr terpentin för att tränga in och torka. Allbäcks har hittat en process där man kallpressar svenskodlat linfrö till olja som filtreras, steriliseras, renas från protein och lagras väl. Det ger en färg som aldrig behöver terpentin.

Dessutom har man sett att linoljefärg som spätts med terpentin får sämre motståndskraft mot väder och vind och därmed kortare livslängd.

Så skippa eländet och välj Allbäcks linoljefärg som aldrig innehåller lösningsmedel!